Očitanje brojila i obračun

Očitanje plinomjera

Dinamika očitanja

Zagorski metalac  obavlja očitanja tromjesečno  mjesečno u periodu od 27. do 05. u mjesecu (mogući su manji dnevni pomaci u slučajevima blagdana ili praznika).
Zakonski propisano vrijeme za obavljanje očitanja je radnim danom i subotom od 08:00 do 20:00 sati. Svaka ovlaštena osoba od strane Zagorskog metalca , među kojima su i očitači, ima pravo u bilo koje zakonski propisano vrijeme od potrošača zatražiti pristup plinomjeru.
Zakonska dužnost potrošača je da ovlaštenoj osobi omogući nesmetan pristup obračunskom mjernom mjestu radi očitanja izmjerenih podataka.

Ako očitač u trenutku dolaska na adresu očitanja ne zatekne nikoga kod kuće ostavit će obavijest da potrošač sam prijavi očitanje na:

1. centralu 049/587-151.

2. besplatni telefon 0800 200 131 

 

Za predaju očitanja plinomjera  potrebni su sljedeći podaci:

– Šifra potrošača:
– Stanje plinomjera:

ili

– Ime:
– Prezime:
– Ulica:
– Kućni broj:
– Naselje:
– Stanje plinomjera:

Koje brojeve na plinomjeru je potrebno očitati?

Očitavaju se svi brojevi do zareza i nalaze se u crnim poljima kao što je prikazano na slici (dolje).

ocitanje-140x117

Preračunavanje iz m3 u kWh vrši se na slijedeći način:

E[kwh]=V[Sm3]*Hdsp[kwh/Sm3]

E (kWH) – količina (energija) isporučenog plina
V (Sm3) – količina (volumen) isporučenog plina utvrđena očitanjem mjernog uređaja
Hdsp (kWh/Sm3) – Izmjerena donja ogrjevna vrijednost dobivena kromatografskom analizom za pojedini mjesec

Donja ogrjevna vrijednost plina Hds (kWh/Sm3) izračunava se prema formuli:

gdje je:

Formula za pretvaranje

– Hds (kWh/Sm3) – donja ogrjevna vrijednost plina, zaokružena na šest decimalnih mjesta (kWh/Sm3)

– Hds (MJ/Sm3) – izmjerena donja ogrjevna vrijednost plina dobivena kromatografskom analizom, zaokružena na dva decimalna mjesta (MJ/Sm3)