Obveza ispitivanja plinskih instalacija

Obaveza ispitivanja plinskih instalacija proizlazi iz Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10) članak 9. kojim je između ostalog propisano:

(1) Operator može puniti plinom plinsku instalaciju samo na temelju ispitnog izvještaja o nepropusnosti i ispravnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine sukladno tehničkoj dokumentaciji plinske instalacije.

(2) Operator prilikom promjene ili umjeravanja plinomjera produžuje ili uskraćuje isporuku plina samo na temelju ispitnog izvještaja o nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u građevini ili dijelu građevine namijenjene za stanovanje, a najmanje jednom u 10 godina, ako drugim propisom nije određen kraći rok.

(3) Potrošač u građevini ili dijelu građevine javne namjene i građevine ili dijela građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost dužan je ispitati nepropusnost i ispravnost plinske instalacije najmanje jednom u 5 godina, a operator u tom roku produžuje ili uskraćuje isporuku plina samo na temelju ispitnog izvještaja, ako drugim propisom nije određen kraći rok.

(4) Potrošač je po prethodnoj najavi operatora ili ovlaštene pravne ili fizičke osobe dužan omogućiti nesmetano ispitivanje plinske instalacije iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka u cilju dobivanja ispitnog izvještaja.

 

Važne napomene za korisnike:

Sva ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija na našem distributivnom području obavlja isključivo distributer plina ili pravna ili fizička osoba koja  ima ovlaštenje za provođenje ovih ispitivanja.

Cijena ispitivanja plinskih instalacija utvrđena je prema Cjeniku nestandardnih usluga koji odobrava Hrvatska energetska regulatorna agencija HERA.