Distribucijski sustav

Zagorski metalac d.o.o. za obavljanje energetskih djelatnosti, Celine 2, 49210 Zabok obavlja distribuciju na području općina  Bedekovčina, Krapinske Toplice, Mače, Sveti Križ Začretje, Veliko Trgovišće, Mihovljan – zaselak Haramini, G.Stubica,St.Toplica, Luka, Bistra i Jakovlje te gradova Zabok, Krapina – Naselje Donja Šemnica, D.Stubica i Oroslavje.

 

Pregled dis.sustava Zagorski metalac

 

Plinovodi koji čine distributivni sustav trgovačkog društva Zagorski metalac d.o.o. Zabok, podijeljen je u pet hidrauličkih cjelina:

  1. plinovodi koji pripadaju mjerno redukcijskoj stanici MRS Zabok-3 bar-Zabok
  2. plinovodi koji pripadaju mjerno redukcijskoj stanici MRS Bedekovčina -3 bar
  3. plinovodi koji pripadaju mjerno redukcijskoj stanici MRS Dubrovčan – 3 bar
  4. plinovodi koji pripadaju mjerno redukcijskoj stanici MRS Zabok – 10 bar- D.Stubica
  5. plinovodi koji pripadaju mjerno redukcijskoj stanici MRS Jakovlje – 3 bar.

Distribucijski sustav kojim društvo obavlja distribuciju plina čini  srednjetlačna  mreža (radni pritisak 3 bara) ukupne dužine 828.000 m koja se proteže na Krapinsko-zagorsku županiju u dužini 716.500 m, a na Zagrebačkoj županiji u dužini od 161.500 m. Od ukupne distribucijske mreže 84,78% (751.600 m) odnosi se na PVC cijevi, dok manji dio od 14,2 % na čelične cijevi, odnosno 126.400 m.

Svi čelični plinovodi su dodatno zaštićeni sustavom katodne zaštite.

– prema količinama distribuiranog plina Zagorski metalac d.o.o. je sedmi od ukupno 35 distributera na području Republike Hrvatske sa gustoćom od 19 korisnika po kilometru mreže (prosjek RH 34 korisnika/km)