Postupak priključenja

Postupak priključenja građevina na plinski distribucijski sustav

DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO ISHODITI PRIJE PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE

 1.ENERGETSKI UVJETI 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE E.UVJETA- E. SUGLASNOSTI  podnosi vlasnik, investitor, ovlaštenik .

Zahtjevu se prilaže:

  1. Idejno rješenje ili glavni projekt za objekte koji su u procesu ishođenja akta za građenje uz pravomoćan akt o građenju za postojeće građevine.
  2. Izvod iz katastarskog plana(ne stariji od 6 mjeseci), izdaje ga ured za katastar
  3. Dokaz vlasništva objekta ili prava korištenja objekta po etažnim cjelinama sa podacima o vlasnicima (ako niste upisani vlasnik dostavite pravni slijed dokumenata do Vašeg imena za parcele na kojima će se graditi kućni priključak odnosno pravni slijed vlasništva etažnih cjelina, uz suglasnost suvlasnika objekta za priključenje)

2. ENERGETSKA SUGLASNOST

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE E.UVJETA- E. SUGLASNOSTI podnosi vlasnik, investitor, ovlaštenik .

Zahtjevu se prilaže:

  1. Građevinska dozvola
  2. Izvod iz katastarskog plana(ne stariji od 6 mjeseci), izdaje ga ured za katastar
  3. Dokaz vlasništva objekta ili prava korištenja objekta po etažnim cjelinama sa podacima o vlasnicima (ako niste upisani vlasnik dostavite pravni slijed dokumenata do Vašeg imena za parcele na kojima će se graditi kućni priključak odnosno pravni slijed vlasništva etažnih cjelina, uz suglasnost suvlasnika objekta za priključenje

3. ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE

Zahtjev za priključenje na plinsku mrežu