Povijest

 

  Poduzeće ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i proizvodnju metalnih konstrukcija osnovano je 1980. godine s ciljem plinofikacije područja nekadašnjeopćine Zabok, te održavanja opreme i instalacija za velika industrijska poduzeća na tom području, a prvenstveno za pogone tvrtki ZIVT i REGENERACIJA.

Od samog osnutka poduzeća plinska djelatnost je organizirana kao posebna cjelina, a kako tijekom devedesetih godina dolazi do gašenja proizvodnje metalnih konstrukcija, pa je danas primarna djelatnost postala distribucija prirodnog plina, a sekundarna djelatnost je izvođenje montažnih radova na plinovodima i plinskim instalacijama, te na instalacijama toplovodnog grijanja i klimatizacije.

  Osim navedenog poduzeće ZAGORSKI METALAC d.o.o. je ovlašteno od strane HRVATSKE STRUČNE UDRUGE ZA PLIN za obavljanje poslova provjere ispravnosti plinskih instalacija.