Kvaliteta plina

Prirodni plin

  • Lako dostupan i spreman za uporabu kad god nam je potreban (uz razvijen distribucijski sustav)
  • Pogodan za zagrijavanje i hlađenje prostora, pripremu tople vode, kuhanje, industrijske procese, proizvodnju električne energije, pogon motornih vozila…
  • Precizno održavanje i regulacija temperature grijanja, paljenje i gašenje po potrebi
  • Visok stupanj iskorištenja pri energetskim transformacijama
  • Energetski učinkovitiji i jeftiniji uz veći komfor
  • Mala emisija stakleničkih plinova i drugih štetnih tvari
  • Vrlo pouzdan i čist energent uz uvjet propisno instaliranih i dobro održavanih plinskih aparata i instalacija

Laboratorijski  izvještaji o kvaliteti plina za pojedine specifične točke – 2017.g.

KVALITETA PLINA 2017.

Laboratorijski  izvještaji o kvaliteti plina za pojedine specifične točke  – 2018.g.

Izvještaj o kvaliteti plina za 2018. godinu

Laboratorijski izvještaji o kvaliteti plina za pojedine specifične točke – 2019.g.

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2018.g.

Godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2019.g.

Godišnje izvješće opskrba u obvezi javne usluge 2018 ZM

Godišnje izvješće opskrba u obvezi javne usluge 2019 ZM

PODACI O KOLIČINSKI PONDERIRANOJ SREDNJOJ DONJOJ OGRJEVNOJ VRIJEDNOSTI

Prosječna ogrjevna vrijednost 2021

Prosječna ogrjevna vrijednost 2020