Zakonska regulativa

 1. Opći uvjeti opskrbe plinom
  (Narodne novine, br. 158/13)
 2. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
  (Narodne novine, br. 155/14)
 3. Pravila o organizaciji tržišta plina
  (HROTE, 12/2014)
 4. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu
  (Narodne novine, br. 38/14, 28/15, 25/16)
 5. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine
  (Narodne novine, br. 28/16)
 6. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
  (Narodne novine, br. 31/15)
 7. Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo
  (Narodne novine, br. 27/16)
 8. Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom
  (Narodne novine, br. 65/15)