Cijene plina OJU

OBAVIJEST KRAJNJIM KUPCIMA OPSKRBA PLINOM (01.01.2018) – NOVE CIJENE PLINA

OPSKRBA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE – ” KUĆANSTVA” od 01.01. do 31.03.2018.

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine« broj 120/12) i članka 88. stavka 1. podstavka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13, 14/14 i 16/17) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2017. donijela
  1. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine
    (Narodne novine, br. 127/17)
I.
Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. ožujka 2018. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.