Cijene plina OJU

 Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 17. stavka 1. podstavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 108/20 i 20/22), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 8. sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. ožujka 2022. donijela odluku Narodne novine br.32/22 ( https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_32_392.html)
– ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2022.  –  za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok: ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE 01.04 31.12.2022 ZM
 – ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2022. – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Daruvar: ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE 01.04 31.12.2022 Darkom
 – ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2022.  –  za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZAGORSKI METALAC d.o.o., Zabok: Cjenik ZM 0101_31032022
 – ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2022. – za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Daruvar: Cjenik Darkom 0101_31032022
OBAVIJEST KRAJNJIM KUPCIMA OPSKRBA PLINOM (01.01.2022.) za kupce u OJU na području distribucije Zagorskog metalca d.o.o. i Darkom distribucija d.o.o. – ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE 2022.