Cijene plina OJU

OBAVIJEST KRAJNJIM KUPCIMA OPSKRBA PLINOM (01.04.2021.) za kupce u OJU na području distribucije Zagorskog metalca d.o.o. i Darkom distribucija d.o.o. – ODLUKA O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE 2021
OBAVIJEST KRAJNJIM KUPCIMA OPSKRBA PLINOM (01.04.2020.) – NOVE CIJENE PLINA
Krajnja cijena plina za kućanstva utvrđuje se odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA.

 

OPSKRBA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE – ” KUĆANSTVA” od 01.04. do 31.12.2019.  TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2020.

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 21. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 34/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. veljače 2019. donijela
  1. ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA DO 31. PROSINCA 2019. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2020.I.Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. godine te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke, te iznosi fiksne mjesečne naknade za razdoblje od 1. travnja 2019. godine do 31. ožujka 2020. godine, sukladno Prilogu 2. koji je sastavni dio ove Odluke.II.
    (Narodne novine, br. 15/19)
Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. stravnja 2019. do 31. ožujka 2020. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.