Cijene plina OJU

OBAVIJEST KRAJNJIM KUPCIMA OPSKRBA PLINOM (30.03.2017) – NOVE CIJENE PLINA

OPSKRBA PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE – ” KUĆANSTVA” od 01.04. do 31.12.2017.

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine« broj 120/12) i članka 88. stavka 1. podstavka 5. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 28/13, 14/14 i 16/17) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2017. donijela
ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2017. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE (NN 26/17).
I.
Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine, sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.