Kontakt

Zagorski metalac d.o.o.

Sjedište: Ulica Josipa Broza Tita 2F, 49210 Zabok

Temeljni kapital:17.308.000,00 kn

Rješenje Trgovačkog suda: Tt-19/1514-4

Osoba ovlaštena za zastupanje: Zdravko Čulig, direktor,  ing.inf.

Uprava i zajedničke službe:

JOSIPA BROZA TITA 2F, 49210 Zabok

 

IBAN: PBZ  HR882340009-1100212415

OIB: 67774118826
Telefon: 049/587-151
Faks: 049/221-349
E-mail: zagorski-metalac@zagorski-metalac.hr

Sjedište tvrtke:

Služba za korisnike: 049/587-151
Služba tehničke kontrole: 049/587-151
Prijava kvara: 049/587-151
HITNE INTERVENCIJE: 0800 200 131

Službenik za zaštitu osobnih podataka: 049/587-151 zagorski-metalac@zagorski-metalac.hr

Captcha:
1 + 2 =